ASP.NET MVC

Yazılımda kullanılan bir mimari yapıdır, yazılım dili değildir. mvc mimarisini esas alan bir çok kütüphane vardır fakat mvc deseni denilince hepimizin aklına ilk ASP.NET MVC Framework gelir. MVC mimarisi Model-View-Controller şeklinde vücut bulur, mvc mimarisi geliştiricilik ve sürdürülebilirliği esas alıyor. MVC sayesinde projelerin tasarım ve yazılım bölümleri ayrı çalışma şeklinde ileryebiliyor, mvc mimarisinin model kısmında projenin …

C# Delegeler ve Olaylar (Delegates and Events)

Delegeler (Delegates) işaretçi olarak düşünülebilir. çalışma zamanında tanımlanır, metotlara aracılık yapar ve temsil eder. Delegeler temel olarak derleme zamanında belli olmayan metotları çalışma zamanında  belirtmektir. delegate int MyDelegate(); public delegate void MyDelegate(string mesaj); bu şekilde delege miz sayesinde metodumuza çalışma zamanında ulaşabileceğiz. Olaylar (Events) program kullanıcısının mouse, tuş gibi fonksiyonları kullanmasının karşığı oluşan faliyetlerdir. bu şekilde …

C# Koleksiyonlar (Collections)

Koleksiyonlar C# da System.Collection isminde veri saklamak için kullandığımız bir liste dizisi sınıfıdır. Array oluştururken belirtiğimiz sınıırı burda belirtmemize gerek yoktur. ArrayList ile kendi sınırını otomatik olarak ayarlayabilir. sınırı belirleyemediğimiz durumlarda işlevi yüksektir. ArrayList: Klasik arraydan farkı boyut girmemize gerek olmaması ve daha çok esnek yapıya sahip olmasıdır. örneğin hem string hemde int değerler girebiliriz hepsini object olarak …

DLL (Dynamic Link Library) oluşturma ve kullanımı

Bu yazımızda .dll oluşturma adımlarını göreceğiz. öncelikle dll nedir, ne işe yarar onu anlamamız gerekir. Dynamic link library yani dinamik link kütüphaneleri isminden de anlaşılmaktadır, sürekli gelişen yazılım dünyasında kaynak alışverişi ve geliştirilebilirliği artıkmak için .dll ler kullanılır. dll ler aslında programlamada kullandığımız sınıf ve metotlardan oluşurlar. çalışacak olan programa oluşturduğumuz dll den özellik kullanmamızı …

Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming)

OOP-Nesne yönelimli programlama gündelik hayatımızda renk, boy, adet gibi özellikler proje işleyişleri ile benzerlik gösterir. örneğin arabalar sınıfının modeli ve markası gibi özellikler ekleyerek bir araba nesnesi oluşturmuş oluyoruz ve o nesneyi ihtiyaç halinde istedğimiz zaman kullanabiliyoruz. OOP eski programlama mantığını değiştirmiş, eskisi gibi düz programlama (Prosedürel Programlama) yerine daha esnek, pratik, daha geliştirilebilir bir yapıya …