Kontrol yapıları ve İf,Switch

Temel yazılım kod parçacıklarıdır. Programlamada bazı kararlar için kontrol yapılarını kullanırız, bu yapılara göre yazılım istediğimiz komuta göre yönlendirebiliriz, Döngülerle ise tekrarlı işlemleri gerçekleştirmek için kullanırız, bir çok yazılım dillerinde iş sürecini kısaltmak için bu döngüler kullanılır ve benzerlik gösterir. Kontrol yapıları: İlişkisel Operatörler: == Eşittir != Eşit değildir < Küçüktür > Büyüktür >= Büyüktür veya eşittir …

Değişkenler ve veri tipleri

x+y=z, yazılım dilindeki değişkenler matematikteki değişken değerlerle aynı mantıktadır. Programın işlevselliği için değişken değerler kullanırız böylelikle farklı değerleri aynı işlem üzerinden geçirebiliriz. C#: int num1; // int Değişkenin Veri Tipi int num2; num1 = 10; // num1'e 10 değerini atıyoruz num2 = num1; Değişkenler atandıkları tiplere göre bellekte yer alırlar, örneğin bir değişkene kullanıcının adı …

Algoritma ve progralama

Bilgisayar programları iş veya gündelik hayatı kolaylaştırmak için oluşturulur. Yazılımcılar programları yazarken ihtiyaç doğrultusunda en işlevsel şekilde programları geliştirir, bunun için ortaya çıkacak olan problemleri heryönü ile hesaba katar ortaya kapsamlı genel geçer bir yol haritası oluşturur. Yazılacak olan programın mimarisi ne kadar sağlıklı olursa üründe okadar sağlıklı netice verir. Bilgisayar programcıları yazılımlarını geliştirirken programın …

Bilgisayar programcılığı bitirmiş ama yazılıma başlayamamış bir “genç”

Haydi bismillah. İlk yazıma bilgisayar çatısı altında okul okuyup bilgisayar mutfağı hakimiyetinin, ne denli önemli olduğu farketmemden başlayacağım bilgisayar programcılığı bitirdikten sonra öğrenilmesi gereken onca öğreti olduğu anladım, sonra uzun soluklu (1 yıl gibi) araştırmalar sonrasında blog açmam ve ögrendiklerimi yazmam, görüş bildirip insanlarla kontak kurmam gerektiğini farkettim, en azından geriye dönük gelişim sürecimi kontrol edebilmemin önemini …