C# Koleksiyonlar (Collections)

Koleksiyonlar C# da System.Collection isminde veri saklamak için kullandığımız bir liste dizisi sınıfıdır. Array oluştururken belirtiğimiz sınıırı burda belirtmemize gerek yoktur. ArrayList ile kendi sınırını otomatik olarak ayarlayabilir. sınırı belirleyemediğimiz durumlarda işlevi yüksektir. ArrayList: Klasik arraydan farkı boyut girmemize gerek olmaması ve daha çok esnek yapıya sahip olmasıdır. örneğin hem string hemde int değerler girebiliriz hepsini object olarak …

Değişkenler ve veri tipleri

x+y=z, yazılım dilindeki değişkenler matematikteki değişken değerlerle aynı mantıktadır. Programın işlevselliği için değişken değerler kullanırız böylelikle farklı değerleri aynı işlem üzerinden geçirebiliriz. C#: int num1; // int Değişkenin Veri Tipi int num2; num1 = 10; // num1’e 10 değerini atıyoruz num2 = num1; Değişkenler atandıkları tiplere göre bellekte yer alırlar, örneğin bir değişkene kullanıcının adı …