C# Delegeler ve Olaylar (Delegates and Events)

Delegeler (Delegates) işaretçi olarak düşünülebilir. çalışma zamanında tanımlanır, metotlara aracılık yapar ve temsil eder. Delegeler temel olarak derleme zamanında belli olmayan metotları çalışma zamanında  belirtmektir. delegate int MyDelegate(); public delegate void MyDelegate(string mesaj); bu şekilde delege miz sayesinde metodumuza çalışma zamanında ulaşabileceğiz. Olaylar (Events) program kullanıcısının mouse, tuş gibi fonksiyonları kullanmasının karşığı oluşan faliyetlerdir. bu şekilde …