HTML ve CSS

Html web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Html ile dinamik web sayfaları yapılamaz, web tarayıcı yazılım dillerini düzgün olarak görüntülenmesi için kullanılır. sayfaismi.html şeklinde oluşturulur. html sayfasının standart kodları aşağıdaki gibidir. <html> etiketi ile html sayfası başlanır <head> etiketleri içinde sayfa bilgileri, meta bilgileri, style bilgileri bulunur. <body> etiketi içinde sayfanın içinde …