C# Koleksiyonlar (Collections)

Koleksiyonlar C# da System.Collection isminde veri saklamak için kullandığımız bir liste dizisi sınıfıdır. Array oluştururken belirtiğimiz sınıırı burda belirtmemize gerek yoktur. ArrayList ile kendi sınırını otomatik olarak ayarlayabilir. sınırı belirleyemediğimiz durumlarda işlevi yüksektir. ArrayList: Klasik arraydan farkı boyut girmemize gerek olmaması ve daha çok esnek yapıya sahip olmasıdır. örneğin hem string hemde int değerler girebiliriz hepsini object olarak …