C# Delegeler ve Olaylar (Delegates and Events)

Delegeler (Delegates) işaretçi olarak düşünülebilir. çalışma zamanında tanımlanır, metotlara aracılık yapar ve temsil eder. Delegeler temel olarak derleme zamanında belli olmayan metotları çalışma zamanında  belirtmektir. delegate int MyDelegate(); public delegate void MyDelegate(string mesaj); bu şekilde delege miz sayesinde metodumuza çalışma zamanında ulaşabileceğiz. Olaylar (Events) program kullanıcısının mouse, tuş gibi fonksiyonları kullanmasının karşığı oluşan faliyetlerdir. bu şekilde …

C# Metotlar

Metotlar fonksiyonel araçlar gibi düşünülebilir, örneğin insan vücudu birçok fonksiyon araçlarına sahiptir yürümek için ayaklarımızı, yeme içme vs. için ellerimizin fonksiyonlarından faydalanırız. programın yazılım sürecinde tekrar tekrar kod yazmamak ve geriye dönük işlemler, değişimler için metotlar vazgeçilmezdir bir çok yere çağırdığımız metodu sadece bir yerden değiştirerek her yerde değişimi sağlamış oluruz ve hataları bir yerden …